Ga verder naar de inhoud

Deelname aan een studiecommissie

Als u het opstellen van normen niet wilt overlaten aan andere partijen (waaronder uw concurrenten), dan kunt ook u actief deelnemen aan een studiecommissie en zo bijdragen tot de uiteindelijke norm.

Normalisatie is een complex proces van consensusvorming. Het resultaat kunt u beïnvloeden door uw constructieve bijdrage, maar per definitie niet voorspellen.

Stel u daarom enkele pertinente vragen, zoals:

  • Welke expertise kan ik inbrengen in lijn met mijn bedrijfsstrategie in het betrokken onderwerp?
  • Wie zijn de andere ‘spelers’ voor dit onderwerp?
  • Hoe reëel is de invloed die ik namens mijn bedrijf kan uitoefenen en waar kan ik specifiek toegevoegde waarde creëren?
  • Wat is mijn precieze investering qua tijd en geld?
  • Wat hoop ik precies te bereiken binnen deze norm?
Participate committee

Een inschatting van het kennisniveau van de ‘spelers’ en hun benadering maakt al veel duidelijk over uw slaagkans om effectief invloed uit te oefenen binnen de commissie en te wegen op de betrokken werkdocumenten.

Zorg ook dat u namens een belangrijke achterban spreekt en dus met voldoende geloofwaardigheid en onderbouwing een bepaald standpunt in de commissie naar voren brengt.

Essentieel is tot slot de toetsbaarheid van uw bijdrage. Het normoverleg moet gebaseerd zijn op meetbare concrete grenzen, condities, feiten, testen, criteria enz. Gevoelens en meningen zijn onmogelijk toetsbaar en dus voor uw mede-studiecommissieleden onaanvaardbaar als argumenten.

Wij denken graag met u mee over uw mogelijke actieve deelname aan één of meer commissies.

Samenwerken met het BEC?

Kunnen wij uw organisatie verder helpen met het vertegenwoordigen van uw belangen bij normontwikkeling in elektrotechniek en elektronica? Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op met ons.