Ga verder naar de inhoud

Technische comités en domeinen binnen het BEC

Deze sectie bevat informatie over de werking van de nationale actieve studiecommissies en infogroepen geassocieerd met de Europese CENELEC en internationale IEC “technical committees”. Een technische studiecommissie is een groep van belanghebbende experts (gemiddeld een tiental personen) die voor een bepaald onderwerp samen tot consensus komen en een nationaal standpunt innemen en zo een bijdrage leveren om tot een nieuwe of herziene norm te komen. Het BEC staat in voor de begeleiding van de werkvergaderingen en de noodzakelijke communicatie tussen commissies, subcommissies, werkgroepen en hun experten.

Lijst van de technische comités

Overzicht bekijken