Ga verder naar de inhoud

Energie en nutsvoorzieningen

Enkele technische comités binnen dit domein

Systeemcomité voor lage spanning directe stroom en lage spanning directe stroom voor toegang tot elektriciteit

CEB-BEC SyC LVDC
Systeemcomité voor lage spanning directe stroom en lage spanning directe stroom voor toegang tot elektriciteit.
Lees meer

Hydraulische turbines

CEB-BEC 4
Roterende hydraulische machines en aanverwante apparatuur.
Lees meer

Stoomturbines

CEB-BEC 5
Opstellen van specificaties en normen voor het beoordelen en testen van stroomturbines.
Lees meer

Geleiders van bovengrondse lijnen voor energietransport

CEB-BEC 7
Geleiders van bovengrondse lijnen voor energietransport (productie en gebruik).
Lees meer

Normale spanningen en stromen - normale frequenties

CEB-BEC 8
Algemene systeemaspecten bij de transmissie en verdeling van elektrische stroom, inclusief de gebruikerinstallaties (genormaliseerde spanningen en stromen en kwaliteit van de elektrische energie (stabiliteit, beschikbaarheid, afwezigheid van storingen)).
Lees meer

Bovengrondse lijnen

CEB-BEC 11
Bovengrondse leidingen.
Lees meer

Energietransformatoren

CEB-BEC 14
Energietransformatoren.
Lees meer

Elektrische kabels (hoogspanning en laagspanning)

CEB-BEC 20
Geïsoleerde elektrische vermogenskabels en controlekabels, hun accessoires en kabelsystemen.
Lees meer

Accumulatoren

CEB-BEC 21
Secundaire accumulatoren/batterijen.
Lees meer

Batterijen

CEB-BEC 35
Primaire batterijen.
Lees meer

Isolatoren

CEB-BEC 36
Hoogspanningsisolatoren voor toestellen, (boven- en ondergrondse) leidingen en posten.
Lees meer

Fotovoltaïsche conversiesystemen van zonne-energie

CEB-BEC 82
Fotovoltaïsche conversiesystemen van zonne-energie (met inbegrip van alle onderdelen waaruit het systeem bestaat).
Lees meer

Windturbinesystemen

CEB-BEC 88
Windturbinesystemen, ontwerpsvoorschriften, systeemintegratie, meettechnieken en testprocedures.
Lees meer

Kleine transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en soortgelijke producten

CEB-BEC 96
Transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden (< 1100 V a.c.).
Lees meer

Systeemtechniek en aanwending elektrische vermogensinstallaties met nominale spanning > 1 kV W.S. en 1,5 kV G.S.

CEB-BEC 99
Ontwerp van systemen en elektrische vermogensinstallaties waarvan de nominale spanning groter is dan 1 kV bij wisselstroom en groter is dan 1,5 kV bij gelijkstroom.
Lees meer

Brandstofceltechnologie

CEB-BEC 105
Uitwerken van internationale normen voor de technologie van brandstofcellen voor alle applicaties. Zowel voor vaste brandstofcelsystemen, als voor brandstofcellen voor transport doeleinden zowel voor de aandrijving als voor secundaire energievoorziening, als voor de voedingssystemen voor draagbare brandstofcellen, als voor de micro-voedingssystemen voor brandstofcellen.
Lees meer

Maritieme energie - golf- en getijdenenergie omvormers

CEB-BEC 114
Systemen voor de omvorming van hydraulische energie - Omvorming van golfenergie en getijdenenergie naar elektrische energie.
Lees meer

Hoogspanningsgelijkstroom - transmissie voor spanningen hoger dan 100 kV

CEB-BEC 115
HVDC transmissietechnologie > 100 kV.
Lees meer

Zonnethermische elektrische centrales

CEB-BEC 117
Ontwikkeling van internationale normen voor elektrische zonnethermische centrales met betrekking tot hun componenten en systemen (met inbegrip van de normen voor de meetprocedures voor het testen van de prestaties).
Lees meer

Elektrische energie opslagsystemen

CEB-BEC 120
Normalisatie in het domein van de elektrische energie opslagsystemen geïntegreerd in het elektriciteitsnet rekening houdende met de systeemaspecten die nodig zijn om hun complexe structuren te kunnen verstaan.
Lees meer

UHV AC transmissiesystemen

CEB-BEC 122
Normalisatie in het domein van de transmissiesystemen voor wisselstroom groter of gelijk aan 800 kV.
Lees meer

Normalisatie voor het beheer van de middelen in de vermogenssystemen.

CEB-BEC 123
Normalisatie voor het beheer van de middelen in de vermogenssystemen.
Lees meer

Laagspanningshulpstroomsystemen voor elektrische centrales en onderstations

CEB-BEC 127
Laagspanningshulpstroomsystemen voor elektrische centrales en onderstations.
Lees meer