Ga verder naar de inhoud

Normontwikkeling

Normen ontwikkelen is een kwestie van technische afspraken maken, kennis delen en vooral: opkomen voor uw belangen door actief deel te nemen aan het proces dat vormgeeft aan de normevolutie.

Om te begrijpen wat normalisatie concreet kan betekenen voor u als groot bedrijf, als KMO, als overheid, als consument; moet u eerst een inzicht krijgen in wat een norm juist is en hoe deze tot stand komen.

Deelname aan een studiecommissie

Als u het opstellen van normen niet wilt overlaten aan andere partijen (waaronder uw concurrenten), dan kunt ook u actief deelnemen aan een studiecommissie en zo bijdragen tot de uiteindelijke norm.

Lees meer

Wat is een norm?

Het kan als organisatie interessant zijn om voor uw belangen op te komen en invloed te hebben op de ontwikkeling van normen binnen uw sector. Maar wat is een norm nu juist?

Lees meer

Normen zijn overal

Van kinderkleding tot verkeerslichten, van graafmachines tot potloodslijpers: normen worden overal gebruikt, iedere dag.

Lees meer

Hoe komt een norm tot stand?

Voor het gemak schetsen we het algemene parcours van het normalisatieproces, d.w.z. hoe een norm die vanuit een studiecommissie tot stand komt voor toepassing binnen België. Voor de procedurele details van een nationaal, Europees of internationaal normalisatieproces wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement van het BEC.

Lees meer

Wat levert normontwikkeling op?

Normalisatie kan men beschouwen als een krachtig marketinginstrument, waarbij milieu, veiligheid en gezondheid cruciale elementen zijn. Dit zowel voor de bedrijven, burgers als overheid.

Lees meer

Publieke commentaren op nationale, Europese en internationale normontwerpen

Via een mail kan u commentaar geven op elk onderdeel van een normontwerp, of als algemeen commentaar op het normontwerp.

Lees meer

Normen en auteursrecht

Normen en auteursrecht: de bescherming van intellectuele eigendom

Normen ontstaan door de intense samenwerking van experten uit diverse organisaties: van commerciële ondernemingen over onderzoeksinstellingen tot publieke overheden en ngo’s. De documenten die daaruit voortvloeien, worden beschermd door het auteursrecht (copyright). Of korter: je mag geen (delen van) normen kopiëren, publiceren of reproduceren.

Lees meer