Ga verder naar de inhoud

Publieke commentaren op nationale, Europese en internationale normontwerpen

Het BEC laat u toe om op alle nationale, Europese en internationale normontwerpen commentaren te leveren.

Via een mail, gericht aan centraloffice@ceb-bec.be, kan U commentaar geven op elk onderdeel van een normontwerp, of als algemeen commentaar op het normontwerp.

Om misbruik, bijv. ongewenste reclame, onacceptabel taalgebruik e.d. te voorkomen zullen deze commentaren worden gecontroleerd en gecentraliseerd, alvorens ze worden voorgelegd aan de studiecommissie.

De studiecommissie houdt zelf de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk zal worden aanvaard en verwerkt.

Definitieve normen en normontwerpen kunt u bekomen via de webstore.

Alle rechten blijven voorbehouden aan het BEC. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEC.

Hoewel bij het opstellen van de normontwerpen de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het BEC en/of de leden van de studiecommissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door op deze website gepubliceerde normontwerpen.

Comment on standard

Een goed gesprek is vaak de snelste weg!

Als u na lectuur van deze pagina’s verdere vragen hebt, dan staan wij voor u klaar.