Ga verder naar de inhoud

Wat levert normontwikkeling op?

Normalisatie kan men beschouwen als een krachtig marketinginstrument, waarbij milieu, veiligheid en gezondheid cruciale elementen zijn. Dit zowel voor de bedrijven, burgers als overheid.

Als bedrijf...

kunt u normalisatie beschouwen als een krachtig marketinginstrument om uw technische en financiële doelstellingen te realiseren.

Het geheel van de betrokken normen vormt een technische referentie voor de elektrotechnische producten en diensten van spelers in de vrijemarkteconomie. Daardoor kunt u, bij inachtneming van de betrokken normen, activiteiten als R&D en productie een stuk kostefficiënter en doelgerichter uitvoeren.

Uw potentiële afzetmarkt vergroot aanzienlijk wanneer u genormaliseerde producten aanbiedt, omdat in de meeste landen ook aandacht bestaat voor de voordelen van normalisatie. In markten waar dat nog niet zo is, kunt u met uw initiatief het lokale normalisatieproces mee opstarten en zelfs sturen.

Op vlak van bedrijfsimago speelt nog een element mee. Uw actieve betrokkenheid bij het tot stand komen van bepaalde normen maakt duidelijk dat u gestructureerd investeert in innovatieve producten en processen. Dat is een eigenschap die leveranciers en klanten weten te waarderen.

Ook voor KMO’s, die vaak een nicheproduct of -markt op het oog hebben, gelden deze voordelen.

Normalisatie komt tot stand door de industrie en voor de industrie. Als u zelf betrokken bent bij het normalisatieproces, hebt u rechtstreeks invloed op de consensus die uiteindelijk bereikt wordt: de overeengekomen norm.

Die norm wordt de wereld ingestuurd naar heel wat (eind)gebruikers. Die norm zal mee de toekomst bepalen van een product of toepassing.

Het zou jammer zijn als niet uw ideeën en technologie de norm worden, maar die van uw concurrenten...

Company

Als consument...

geniet u van het feit dat in dit consensusproces (waaraan u of uw organisatie ook kan deelnemen) het milieu, uw veiligheid en uw gezondheid cruciale elementen zijn in het tot stand komen van normen.

Voorbeeld: microgolfovens, windturbines en zonnepanelen, televisies en röntgenapparatuur, scheerapparaten en spelconsoles, coaxkabels, elektrische voertuigen, enz.

Zijn elektrotechnische en elektronische toestellen nog weg te denken uit onze maatschappij? Het zal er niet op minderen in de toekomst. Technische ontwikkelingen nemen exponentieel toe, en dus zijn steeds nieuwe technische afspraken nodig. Gelukkig kunnen de producenten gebruikmaken van erkende normalisatieprocessen om hun eindgebruikers steeds meer veilige, goed functionerende en milieuvriendelijke toestellen aan te bieden.

Concumer

Als overheid...

hebt u aan normalisatie een bondgenoot in het streven naar steeds meer veiligheid en comfort voor de burger. Normalisatie zorgt er immers voor dat toestellen en toepassingen probleemloos op elkaar aansluiten (compatibiliteit) en garant staan voor gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.

Hetzelfde geldt voor milieuvriendelijkheid. De milieu-impact van alle elektrotechnische activiteit in onze maatschappij en industrie is een belangrijk aandachtspunt op federaal niveau. Normalisatie is een krachtig instrument om het milieudebat te professionaliseren.

Government

Wetgeving tot stand brengen en aanpassen is een proces dat heel wat tijd, geld en energie vergt.

Wanneer een wettekst echter voor alle technische specificaties verwijst naar een normdocument i.p.v. die specificaties in de wettekst zelf op te nemen, dan blijft die wetgeving veel langer actueel. De technische context evolueert razendsnel, en het is sneller en efficiënter om een norm te herzien dan om een nationale wettekst aan te passen. In alle Europese richtlijnen ‘nieuwe aanpak’ wordt deze benadering toegepast. De wetgeving blijft, de normdocumenten evolueren mee met de techniek.

Een bijkomend voordeel van deze ‘nieuwe aanpak’: het normdocument waarnaar een bepaalde wettekst rechtstreeks verwijst, is voor producenten en andere organisaties tegelijk een zekere juridische referentie. Door te conformeren aan de specificaties in het normdocument, ontstaat het ‘vermoeden van overeenstemming met de wet’. Conformeren aan dit normdocument wordt dus een manier om (tot op zekere hoogte) wetconform te handelen.

Tot slot is normalisatie ook een manier om internationale handel en dus nationale economische groei te stimuleren. Een internationaal uitgeschreven lastenboek dat bepaalde normen als technische referentie hanteert, genereert een groter en kwalitatiever aanbod van offertes.

Samenwerken met het BEC?

Kunnen wij uw organisatie verder helpen met het vertegenwoordigen van uw belangen bij normontwikkeling in elektrotechniek en elektronica? Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op met ons.