Ga verder naar de inhoud

Algemeen

Enkele technische comités binnen dit domein

Terminologie

CEB-BEC 1
Coördineren van termen en definities gebruikt in het elektrotechnische domein en de equivalenties ervan aangegeven in de verschillende talen.
Lees meer

Structures d'informations, documentation et symboles graphiques

CEB-BEC 3
Methodes en regels voor het weergeven van informatie en symbolen.
Lees meer

Matériel électrique pour atmosphère explosible

CEB-BEC 31
Elektrische toestellen bestemd om te werken in omgevingen met ontploffingsgevaar te wijten aan gas, dampen, mist en brandbaar stof.
Lees meer

Sûreté de fonctionnement

CEB-BEC 56
Betrouwbaarheid in alle technologische domeinen.
Lees meer

Installations électriques et protection contre les chocs électriques

CEB-BEC 64
Elektrische installaties in gebouwen en beveiligingsmaatregelen tegen elektrische schokken.
Lees meer

Degrés de protection procurés par les enveloppes

CEB-BEC 70
Testmethoden voor de beveiligingsgradaties/classificaties tegen het binnendringen van vaste objecten en water.
Lees meer

Courants de court-circuit

CEB-BEC 73
Genormaliseerde procedures voor de berekening van de kortsluitstromen en hun effecten.
Lees meer

Compatibilité électromagnétique (EMC)

CEB-BEC 77
Geleide of uitgestraalde storingen veroorzaakt door netten of andere toestellen evenals storingsimmuniteit (elektromagnetische compatibiliteit).
Lees meer

Equipements de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques

CEB-BEC 85
Meetapparaten en meetsystemen voor elektrische en elektromagnetische grootheden.
Lees meer

Compatibilité électromagnétique (EMC)

CEB-BEC 210
Geleide of uitgestraalde storingen veroorzaakt door netten of andere toestellen evenals storingsimmuniteit (elektromagnetische compatibiliteit).
Lees meer