Ga verder naar de inhoud

Het BEC zorgt voor

vertegenwoordiging van de Belgische belangen op Europees en internationaal niveau

Het BEC zorgt ervoor dat de stem van de Belgische belangen (bedrijven, overheid, organisaties, consumenten) gehoord wordt in België, Europa en wereldwijd. Het BEC begeleidt technische studiecommissies in België waarin belanghebbenden tot consensus komen over nieuwe of te wijzigen norm-gerelateerde onderwerpen. Die Belgische consensus verdedigt het BEC dan via zijn gemandateerden in de Europese en internationale elektrotechnische commissies, die elk een specifiek marktdomein opvolgen.

In bepaalde gevallen en op vraag van de industrie neemt het BEC het secretariaat of het voorzitterschap over van technische comités van CENELEC en IEC.

International

implementatie van Europese en internationale elektrotechnische en elektronische normen op Belgisch niveau

Het BEC publiceert en verdeelt de Europese en internationale normen op de Belgische markt. Het BEC stelt zijn knowhow en ervaring op verschillende manieren ter beschikking, en zorgt voor gebruiksklare normdocumenten voor belanghebbenden actief in België binnen de elektrotechniek en elektronica.

Europe

Een goed gesprek is vaak de snelste weg!

Als u na lectuur van deze pagina’s verdere vragen hebt, dan staan wij voor u klaar.