Ga verder naar de inhoud

INCERT een kwaliteitslabel beheerd door het BEC

Sinds 2002 is INCERT hét kwaliteitslabel bij uitstek inzake bescherming van gebouwen en tegen diefstal van voertuigen.

INCERT, beheerd door het BEC, is een kwaliteitsmerk op vrijwillige basis dat de verschillende actoren bijeenbrengt en door deze actoren ondersteund wordt. Deze actoren zijn de verzekeraars, gespecialiseerde studiebureaus, beroepsverenigingen van fabrikanten, verdelers en installateurs evenals de certificatie-instellingen.

Het BEC, als sectorale operator voor de commissie 79 “Alarmsystemen”, heeft dit ondergebracht onder de commissie 79.

Het merk INCERT is oorspronkelijk opgestart vanuit de sector "inbraakbeveiliging van gebouwen", maar is ondertussen uitgebreid en is nu actief in de volgende 4 domeinen:

  • inbraakbeveiliging van gebouwen
  • videobewaking
  • beveiliging van voertuigen tegen diefstal
  • alarmcentrales
Logos INCERT

Om uw gebouw of uw voertuig beter te beschermen tegen inbraak of diefstal, moet u op een betrouwbare beveiligingsketen kunnen rekenen. Het is daarom dat het INCERT-merk de certificatie doet van installateurs die een bewijs van goed vakmanschap kunnen voorleggen, die beantwoorden aan de vereisten en ook kwaliteitsproducten gebruikt in de gerealiseerde beveiligingsinstallaties alsook de alarmcentrales die het opvolgen van de binnenkomende alarmsignalen garanderen.

Verschillende technische commissies en werkgroepen valideren en werken de technische nota’s en reglementen uit die als basis dienen voor de certificering. Deze verschillende commissies komen regelmatig bijeen om de overeenkomst tussen de technische evoluties en de kwaliteitsvereisten te garanderen.

De sectorcomités bepalen de gewenste evoluties van het merk binnen hun eigen domein. Alle beslissingen dienen daarna onderschreven te worden door het comité voor het beheer van het merk INCERT, een comité voorgezeten en beheerd door het BEC dat de vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbende partijen bijeenbrengt.

In 2014 heeft het merk INCERT een nieuwe impuls gekregen, wat zich vertaald heeft naar de lancering van elektronische conformiteitsverklaringen en wat later de lancering van het domein van de videobewaking (2018).

Safety home