Ga verder naar de inhoud

BEC-privacyverklaring

Het BEC wil alle fotografen van de Unsplash.com-site bedanken voor hun copyfree afbeeldingen die werden gebruikt om deze site aan te kleden.

Algemeen

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door gebruik te maken van deze website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij je deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van het BEC. Alle informatie en materialen op www.ceb-bec.be zijn voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het BEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van haar website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar je op of via deze website wordt verwezen.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het BEC levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het BEC de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website www.ceb-bec.be kan links bevatten naar websites die niet worden beheerd door het BEC. Het BEC biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruiker. Het BEC is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Copyrights

Het BEC behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.ceb-bec.be. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van BEC of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het BEC een kopie van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken, zonder de toestemming van het BEC. Het BEC behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

BEC-privacyverklaring (versie 1/8/2019)

Deze website wordt beheerd door het BEC, Belgisch Elektrotechnisch Comité, met maatschappelijke zetel in Brussel: A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan je terecht op dit adres.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle “BEC-diensten”. Dat zijn:
• de “BEC-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het BEC aanbiedt en die toegang geven tot BEC-content;
• alle andere BEC-diensten waarmee je in contact komt, zoals deelname aan normalisatiecommissies, evenementen, opleidingen, vergaderingen, enz.

Doelgroepen op wie dit privacybeleid van toepassing is

Experten
Gegevens van experten worden gebruikt om hen in te schrijven bij technische comités en werkgroepen van het BEC, IEC en CENELEC. Experten kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
• hun expertenprofiel kenbaar te maken op de BEC website;
• hen te informeren over nieuwe normen;
• hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
• hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.

Kopers van individuele normen via de BEC webshop
Kopers van individuele normen via onze webshop kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
• hen te informeren over nieuwe normen;
• hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
• hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.

Kursisten BEC
Deelnemers van cursussen van het BEC – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
• hen te informeren over nieuwe normen;
• hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
• hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.

Deelnemers BEC-evenementen
Deelnemers aan BEC-evenementen kunnen – indien ze dit wensen – ons toelaten hun gegevens te gebruiken om:
• hen te informeren over nieuwe normen;
• hen te informeren over opleidingen of evenementen binnen hun interessegebied;
• hen te informeren over nieuwe normalisatiedomeinen.
Om onze dienstverlening te verbeteren, kunnen ze bovendien – indien ze dit wensen – zelf hun persoonlijke gegevens verrijken.

Wie is verantwoordelijk voor dit privacybeleid?
Het BEC, Belgisch Elektrotechnisch Comité, met maatschappelijke zetel in Brussel: A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel. In deze voorwaarden wordt ook naar het “BEC” verwezen met “wij”.

Kunnen de voorwaarden veranderen?
Het BEC kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.

Waarom verzamelt het BEC je persoonlijke gegevens?
Het BEC verzamelt persoonlijke gegevens om haar gebruikers betere diensten te kunnen aanbieden. We vinden het belangrijk om onze experten en onze klanten de juiste content of informatie te leveren. Daarom willen we je beter leren kennen. Door inzicht in een aantal persoonlijke gegevens kunnen we
onze diensten waar mogelijk afstemmen op je behoeften. Daarnaast kunnen we je via je persoonlijke gegevens ook contacteren.

Op welke manier verzamelt het BEC je persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt
Om bepaalde BEC-onlinediensten te kunnen gebruiken, moet je een BEC-account aanmaken. Wanneer je dit doet, vragen we je een aantal persoonlijke gegevens, zoals je e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, sector of andere bedrijfsinformatie. Deze gegevens worden opgeslagen in je BEC-profiel.
Daarnaast zullen we je persoonlijke gegevens verzamelen als je ons contacteert, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten, of als je je online inschrijft voor een BEC-activiteit zoals een normalisatiecommissie, opleiding of evenement.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen op basis van je gebruik van BEC-onlinediensten
We verzamelen gegevens over de BEC-onlinediensten die je gebruikt en de manier waarop je deze gebruikt: wanneer je een van onze websites bekijkt, onze newsletter leest of een norm raadpleegt. Op deze manier kunnen we de BEC-onlinediensten aanpassen in functie van je noden en interesses en beter begrijpen hoe experten en klanten onze diensten gebruiken.

Hierbij gebruiken we twee soorten informatie:
• Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van je verzoek, je browser, enz. Deze gegevens laten ons toe je te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe je onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke artikels, geluidsfragmenten of video’s je hebt gelezen, beluisterd of bekeken, en of je helemaal tot het einde hebt gelezen, geluisterd of gekeken.
• Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van je toestel, enz. Aan de hand van die gegevens hebben we een ruwe indicatie van je locatie. Dat kan nuttig zijn voor het leveren van bepaalde diensten.

Het BEC gebruikt hierbij onder andere cookies en andere gelijkaardige technologieën. Meer informatie hierover vind je in het cookiebeleid van het BEC.

Persoonlijke gegevens die we van derden krijgen
Indien je op de BEC-onlinediensten inlogt via je account van een sociale netwerksite of de sociale netwerkfuncties gebruikt die aanwezig zijn op onze onlinediensten, geef je de sociale netwerksite de toestemming om bepaalde, duidelijk vernoemde persoonlijke gegevens met ons te delen.

Standaard zijn dat de basisgegevens van je profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mailadres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan je BEC-profiel in het geval ze daar ontbreken. De gegevens zijn enkel gegevens die je publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover je persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien je niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij je aan om je instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen.

Verder kunnen we de persoonlijke gegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als van offline verstrekkers van gegevens. Het BEC zal dit enkel doen als de derde partij deze gegevens op een rechtmatige manier heeft verzameld en deze ook rechtmatig met ons deelt. Indien nodig zal het BEC ook je expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Andere bronnen
De BEC-onlinediensten zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op maat. Dit kan impliceren dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier verzamelen en/of gebruiken.
Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit privacybeleid.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens?

Om diensten te verlenen
We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het leveren en onderhouden van BECdiensten. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld op de hoogte brengen van wijzigingen of een gepland onderhoud aan BEC-onlinediensten, of je feedback op onze diensten op de juiste manier verwerken.

Voor jouw gebruiksgemak
Wanneer je BEC-onlinediensten gebruikt via je BEC-profiel, passen we technologie toe die je herkent als geregistreerde gebruiker en onmiddellijk toegang verleent tot de betreffende dienst. Hierdoor moet je niet telkens opnieuw je inloggegevens opgeven wanneer je de betreffende BEC-onlinedienst(en) bezoekt of wil deelnemen aan interactieve features op BEC-onlinediensten zoals bijvoorbeeld wedstrijden. Voor bepaalde BEC-onlinediensten houdt deze technologie ook bij waar precies je bent
gestopt met kijken en/of luisteren naar de BEC-content.

Om onze dienstverlening te verbeteren
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke BEC-diensten en BEC-content interessant en handig zijn voor onze gebruikers. Door te weten wat je als gebruiker leest, bekijkt of gebruikt, kunnen we onze content dynamisch aanpassen en ons aanbod relevanter maken. In dat verband kunnen we je ook uitnodigen om deel te nemen aan een bevraging. Op die manier kunnen we onze BEC-diensten en de BEC-content voortdurend verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen.

Om BEC-onlinediensten te personaliseren
Het BEC streeft ernaar om voor iedere gebruiker de BEC-onlinediensten zo relevant mogelijk te maken. Door gegevens te gebruiken waaruit de vermoedelijke interesses van de gebruiker blijken, kan het BEC zijn dienstverlening persoonlijker maken. Op die manier zou het BEC bijvoorbeeld aanbevelingen van content kunnen doen die bij je profiel passen.

Om je op de hoogte te houden van het producten- en dienstenaanbod van het BEC
Het BEC kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om je te informeren over evenementen, promoties, nieuwe diensten, enz. Wij zullen dit enkel doen indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kan het BEC ook laten weten als je niet langer wenst dat het BEC je hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of door het versturen van een email naar centraloffice@ceb-bec.be.

Worden je gegevens aan derde partijen doorgegeven?
Tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij je persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over je worden verzameld.

Leveranciers van het BEC
Om onze BEC-diensten te leveren, doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners die ons helpen bij het leveren van IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes, enz. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht voor het BEC toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. Het BEC laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze
bedrijven de nodige garanties bieden rond de toegang en het eventuele gebruik van deze gegevens en informatie.

Sociale media
Bepaalde BEC-onlinediensten bevatten ‘knoppen’ van sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter, enz. die je toelaten om op deze platformen informatie te delen. De knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Het BEC heeft geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden je aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de
gegevens die het BEC verzamelt.

Autoriteiten
In bepaalde omstandigheden zullen wij je gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren of aan te pakken of om de rechten van het BEC te beschermen.

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie
In het kader van bijvoorbeeld economische of maatschappelijke analyses kan het BEC bepaalde geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens delen met derden. Het BEC zal er nauwgezet op toezien dat derden en/of het BEC je op geen enkele manier rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Hoe kan je jouw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Je kan de persoonlijke gegevens die het BEC over je verwerkt op elk moment inzien. Je kan eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens ook altijd laten verbeteren of verwijderen. Indien je over een BEC-profiel beschikt, kan je zelf bepaalde persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kan je steeds het BEC contacteren.

Als je je rechten uitoefent, vragen we je zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we je vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we de identiteit van wie zijn privacyrechten wil uitoefenen moeten kunnen verifiëren, zodat we vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Je hebt ook steeds het recht je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct markeringdoeleinden.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Het BEC vindt het belangrijk dat je gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Het BEC laat ook geregeld audits uitvoeren op deze beveiligingsmaatregelen. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van je gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Data Protection Officer
In het kader van GDPR heeft het BEC ook een Data Protection Officer aangesteld. Heb je vragen over het BEC privacybeleid? Contacteer gerust de BEC Data Protection Officer centraloffice@ceb-bec.be

Update van deze privacyverklaring
Het BEC zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.