Ga verder naar de inhoud

Het BEC begeleidt

Onder begeleiding van het BEC groeit een norminitiatief (een vraag uit de markt) uit tot een gepubliceerde en breed toegepaste norm.

Het BEC is als organisatie een onafhankelijke en neutrale partner in dat proces. Vanuit onze ervaring en expertise begeleiden wij technische studiecommissies naar een consensus over de nieuwe norm. Concreet verloopt dit via elektronische communicatie en via werkvergaderingen (voorgezeten door een verkozen expert van de studiecommissie). Het BEC biedt ook de nodige vergaderinfrastructuur voor deze meetings.

Na goedkeuring en publicatie van de norm biedt het BEC bovendien, als daar vraag naar is, seminaries en/of cursussen aan. Zo stimuleren we de (correcte) toepassing van de norm.

De experts actief binnen het BEC stellen ook zgn. technische nota’s op. Een technische nota is ofwel een nationaal prenormalisatie document in afwachting van het eigenlijke normalisatieproces, ofwel een verklarend document dat na publicatie van de norm(en) ter ondersteuning wordt aangeboden.

Initiatief

Een goed gesprek is vaak de snelste weg!

Als u na lectuur van deze pagina’s verdere vragen hebt, dan staan wij voor u klaar.